Временна заетост

Временна заетост

Наемането на служители на временна заетост позволява да се намалят значително оперативните разходи по търсенето, набирането и управлението на човешки ресурси. Ние предоставяме решение на неизбежните проблеми, възникващи поради чести отсъствия на персонала. Временните служители допринасят за поддържането на гъвкава работна сила, могат да подсилят капацитета на бизнеса ви в пикови периоди и да съкратят разходите за извън работно време.

IC Recruiting предлага широк спектър от гъвкави решения по набирането на персонал, които ще увеличат възвръщаемостта на вашата HR инвестиция и ще оптимизират разходите ви. Ние сме вашият доверен партньор в търсенето и наемането на временни служители за краткотрайна и дългосрочна заетост.

Знаем също, че бизнесът ви може да се обогати от знанията и уменията на талантите, които могат да работят за успешното осъществяване на вашите специфични проекти. Благодарение на просторната ни професионална мрежа и дългогодишен опит, ние можем да ви свържем с подходящите служители, които ще ви помогнат да преодолеете препятствията и да постигнете поставените цели.

Свържете се с нас